Czym jest cyfrowe zanieczyszczenie?

Design-sans-titre-1
Débarrassez-vous des mails inutiles en quelques secondes avec Cleanfox !
100% Gratuit


„Zanieczyszczenie cyfrowe”
to pojęcie w dalszym ciągu mało znane społeczeństwu, jednakże określające bardzo realne zjawisko, które w równym stopniu negatywnie wpływa na środowiska co zanieczyszczenie powietrza przez samoloty pasażerskie i które nie przestaje się rozpowszechniać.

Czym jest cyfrowe zanieczyszczenie?

Zanieczyszczenie cyfrowe oznacza po prostu zanieczyszczenie spowodowane działaniem Internetu. Dla wielu osób Internet jest synonimem dematerializacji. Jednakże, w przeciwieństwie do tego, co mogłoby się wydawać, nie jest on wirtualny, lecz oparty na fizycznej infrastrukturze. W rzeczywistości, działanie Internetu jest wspierane całą siecią kabli, centrami danych i serwerami:

  1. We Francji centra danych zużywają około 10%  energii elektrycznej kraju.
  2. 58 944 anten przekaźnikowych jest aktualnie zainstalowanych we Francji i na terytoriach zamorskich.
  3. Francja wytwarza równowartość 45,72 kg odpadów elektrycznych i elektronicznych na sekundę.

Prawa autorskie: David Bihanic, projektant i wykładowca Uniwersytetu Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Źródło: http://www.davidbihanic.com/wp-content/uploads/2015/12/france_s_digit_pollution_ENG_V2.jpg

Cyfrowa aktywność odpowiedzialna jest za 2% emisji CO2 na planecie

Wysłanie wiadomość e-mail, korzystanie z wyszukiwarek internetowych, przechowywanie danych: sieć generuje aktualnie 2% emisji CO2 na naszej planecie. A to dopiero początek tej nowej formy zanieczyszczenia. W ciągu czterech kolejnych lat, zanieczyszczenie cyfrowe będzie stanowić od 3 do 4% emisji dwutlenku węgla… Sytuacja staje więc się alarmująca!

Czy wiesz?
Istnieje możliwość recyklingu naszej produkcji CO2.

Codzienne czynności, takie jak wysyłanie wiadomości e-mail, surfowanie w Internecie, korzystanie z wyszukiwarek lub przechowywanie danych, stanowią zatem prawdzie obciążenie dla środowiska:

    • Wyszukiwanie wiadomości w Google powoduje emisję od 5 do 7 gramów CO2.
    • Koszt wysłania wiadomości e-mail z załącznikiem o pojemności 1 MB wynosi 19 gramów CO2 według ADEME. Liczba ta może wydawać się marginalna, jeśli jednak weźmiemy pod uwagę przepływ wiadomości e-mail na całym świecie, konsekwencje takiej aktywności mogą być niebagatelne w skutkach. W ten sposób w ciągu jednej godziny wysyłanych jest ponad dwanaście miliardów e-maili, co odpowiada ponad 4 000 tonom ropy.
    • Jedną z głównych form zanieczyszczenia cyfrowego jest tak zwane „uśpione zanieczyszczenie”. Jest ono w dużej mierze spowodowane przechowywaniem wiadomości e-mail. Mało znanym faktem jest to, że każdy e-mail przechowywany w skrzynce pocztowej wymusza nieprzerwaną pracę wielu serwerów w centrach danych. Te z kolei są bardzo energochłonne i muszą być stale utrzymywane w chłodnej temperaturze, co wiąże się z dużymi wydatkami na klimatyzację. Energia zużyta na przechowywanie danych stanowi odpowiednik energii zużywanej przez pięć elektrowni jądrowych na świecie! A to dopiero początek… Ilość przechowywanych danych podwaja się co dwa lata.

Oto infografika przedstawiająca kluczowe liczby zanieczyszczeń cyfrowych:

– Kluczowe liczby zanieczyszczeń cyfrowych w 2017 roku:

– Czy wiesz, że Internet jest jednym z największych trucicieli na świecie? Za naszymi ekranami komputerowymi udostępniamy pliki, wysyłamy e-maile oraz wyszukujemy różne informacje w przeglądarkach internetowych wielokrotnie w ciągu dnia. A wszystko to nie pozostaje bez wpływu na środowisko.

– Gdyby internet byłby państwem =

  1. największy konsument energii elektrycznej

– 2,5 miliarda osób podłączonych do Internetu w 2017 roku  

= 51% światowej populacji

+ 60% do 2019 roku

– Zużycie TIK (technologii informacyjnych i komunikacyjnych)

= 10% światowej produkcji energii elektrycznej  

= 13,5% zużycia energii elektrycznej we Francji

– 15% komputerów nigdy nie jest wyłączanych

w tym na noc i w weekendy

– 29 milionów francuskich internautów

= emisji 287 600 ton CO2 / rok

= 1,5 miliona km jazdy samochodem

– Oglądanie filmu przez streaming zanieczyszcza bardziej niż wyprodukowanie jednej płyty DVD

Streaming = 63% aktywności w sieci

– 215 miliardów e-maili wysyłanych w ciągu jednego dnia na świecie (nie licząc spamu)

– 10 miliardów e-maili wysłanych w ciągu 1 godziny = produkcji 15 elektrowni jądrowych na 1 godzinę = 4 000 podróży w obie strony z Paryża do Nowego Jorku samolotem.

– Internet emituje tyle samo CO2, co ruch lotniczy w 2017 roku

Cleanfox, sposób na rozwiązanie problemu zanieczyszczenia cyfrowego

To właśnie z powodu tej zastraszającej obserwacji postanowiliśmy stworzyć Cleanfox, platformę internetową, która umożliwia wszystkim posiadaczom konta Gmail jednym kliknięciem zrezygnować z subskrypcji newsletterów oraz usunąć otrzymane i nieprzeczytane wiadomości.

Rezygnując z subskrypcji newsletterów, których nie czytasz, masz wpływ na ograniczenie śladu węglowego. Zaadoptowanie programu Cleanfox oznacza mniejszą liczbę wiadomości e-mail wysyłanych przez nadawców newsletterów. Rezygnując z otrzymywania niepotrzebnych e-maili, zmniejszysz emisję CO2 o około 10 gramów za każdą nieotrzymaną wiadomość. Wiedząc, iż każdego miesiąca możemy otrzymać nawet kilkaset newsletterów, liczba ta nabiera znaczenia.

Dlaczego więc nie spróbować? Wyczyść swoją skrzynkę pocztową, klikając tutaj!

Nettoyez votre boîte mail gratuitement !

cleanfox app logo

Finissez-en avec les newsletters inutiles et les spams en quelques minutes.

A lire aussi